Hệ thống cửa hàng

TIỆM TRÀ HONGKONG

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

d1f2c85b4f4eb410ed5f

Tiệm Trà HongKong Thái Bình

Địa chỉ : Tp. Thái Bình
Chủ cửa hàng : Anh Nguyễn Tuấn Thành
d0d8961e122ae874b13b

Tiệm Trà HongKong Hải Dương

Địa chỉ : Tp. Hải Dương
Chủ cửa hàng : Anh Nguyễn Tuấn Tú
d1f2c85b4f4eb410ed5f

Tiệm Trà HongKong Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Tp. Hồ Chí Minh
Chủ cửa hàng : Chị Tôn Nữ Quý Nhi